Digitālā Ēra 2018 | Datu regulas un datu drošības forums

Referenti


Dzintars Rasnačs

Dzintars Rasnačs

Tieslietu ministrs


Dzintars Rasnačs ir Latvijas tieslietu ministrs kopš 2014.gada novembra, kā arī laikā no 1995.gada decembra līdz 1998.gada novembrim. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā Dzintara Rasnača vadībā Tieslietu un iekšlietu padome panāca vienošanos par Vispārējās datu aizsardzības regulas kompromisa tekstu. Dzintars Rasnačs ir bijis Saeimas deputāts 14 gadus, kopš 1998.gada, kad pirmo reizi tika ievēlēts Latvijas parlamentā. Dzintars Rasnačs ir bijis Saeimas prezidija loceklis trijos, bet Juridiskās komisijas loceklis četros Saeimas sasaukumos.

Raivis Kronbergs

Raivis Kronbergs

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs


Raivis Kronbergs Tieslietu ministrijā strādā kopš 2007.gada. Kopš 2014.gada maija viņš pilda Tieslietu ministrijas valsts sekretāra amata pienākumus. Viena no ministrijas funkcijām ir izstrādāt un koordinēt personas datu aizsardzības politiku. Kopš 2016.gada oktobra Tieslietu ministrija īsteno Twinning projektu “Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana” un Raivis Kronbergs veic projekta ieviešanas uzraudzību. Datu aizsardzības likumdošanas un piemērošanas jautājumi ir viņa ikdienas darbs. Raivis Kronbergs visiem jautājumiem pieiet ar praktiskiem piemēriem, ir racionāls un birokrātijai saka nē.

Lāsma Dilba

Lāsma Dilba

Datu valsts inspekcijas direktora vietniece


Lāsma Dilba ir kvalificēta juriste ar maģistra grādu jurisprudencē. Valsts pārvaldē viņa strādā kopš 2005.gada. Šajā laikā iegūtās plašās zināšanas viņa izmanto darbā Datu valsts inspekcijā, kur kopš 2017.gada janvāra viņa ir Datu valsts inspekcijas direktora vietniece, kas ikdienā risina datu aizsardzības jautājumus, gatavo iestādes viedokļus par normatīvajiem aktiem, kā arī koordinē iestādes darbu personas datu aizsardzības jomā.

Artjoms Krūmiņš

Artjoms Krūmiņš

Risinājumu eksperts un konsultants @ Also


-

Jekaterina Macuka

Jekaterina Macuka

Padomniece datu aizsardzības jautājumos Tieslietu ministrijā


Jekaterina Macuka ir kvalificēta juriste ar maģistra grādu jurisprudencē. Valsts pārvaldē viņa strādā kopš 2004.gada. Viņai ir plaša pieredze personas datu aizsardzības un Vispārīgās datu aizsardzības regulas jautājumos, jo kopš 2009.gada viņa ir bijusi atbildīga par politiku un tiesību aktu izstrādi personas datu aizsardzības jomā. Latvijas prezidentūras laikā Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā Jekaterina Macuka bija Eiropas Savienības Padomes “Datu aizsardzības un informācijas apmaiņas” (DAPIX) darba grupas vadītāja. Viņas vadībā Eiropas Savienības Padomes darba grupu līmenī tika pabeigtas diskusijas par Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Kopš 2017.gada oktobra Jekaterina Macuka ir Tieslietu ministrijas padomniece datu aizsardzības jautājumos Moldovas Republikā Twinning projektā "Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana".

Tobiass Stepans

Tobiass Stepans

Teamwire izpilddirektors


Teamwire un Grouptime dibinātājs, IT uzņēmumu un Startapu konsultants, bijušais Servo Inc vadītājs.

Dankans Smits

Dankans Smits

Privātuma, informācijas un mārketinga likumu ievērošanas treneris, lektors un programmas vadītājs


Dankans ir specializēto konsultāciju iCompli® Ltd. galvenais treneris, orators un direktors, kurš apmāca un konsultē klientus mārketinga likuma un privātuma jautājumos. Apvienojot unikālas prasmes un zināšanas par procesu modelēšanu, informācijas likumu un privātuma likumiem, iCompli identificē, izprot UN atrisina daudzus mūsdienu privātuma izaicinājumus. Būdams Starptautiskās privātuma speciālistu asociācijas (IAPP) un Nacionālās datu aizsardzības inspektoru asociācijas (NADPO) biedrs, Dankans izveidojis VDAR audita un konsultāciju programmas, kas palīdz viņam pastāvīgi sekot aktuālajiem jautājumiem un praktiskajiem risinājumiem atbilstības nodrošināšanai.

Kriss Kūmmeils

Kriss Kūmmeils

Fedma līdzpriekšsēdētājs un DMA UK izpilddirektors


Kriss ir DMA UK izpilddirektors ar 35 gadu pieredzi mārketingā - Eiropā, ASV un Āzijas - klientu apkalpošanas, aģentūru un tehnoloģiskajos uzņēmumos. Viņš ir apņēmies sniegt plašu ieguldījumu industrijas attīstībā un pašlaik ir viens no valdes priekšsēdetājiem Fedma, padomes direktors GDMA Advertising Association, the Code of Advertising Practice un Asbof.

Agnese Boboviča

Agnese Boboviča

Sertificēta fizisko personu datu aizsardzības speciāliste


Sertificēta informācijas privātuma profesionāle Eiropas datu aizsardzības tiesībās (CIPP/E - Certified Information Privacy Professional/Europe), Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas valdes līdzpriekšsēdētāja. Vairāk nekā 10 gadu pieredze personas datu aizsardzības jomā. Datu aizsardzības entuziaste - regulāri pilnveido un pielieto savas zināšanas datu aizsardzības jautājumos, piedaloties nacionālās un starptaitiskās konferencēs, paralēli tam apmāca topošos personas datu aizsardzības speciālistus.

Aneta Madi-Natora

Aneta Madi-Natora

Starptautisko procesu direktore, Cyber Services plc


Anete ir kiberdrošības eksperte un trenere ar 10 gadu darba pieredzi valdībā, NATO, ES un privātajā sektorā. Viņa vada stratēģisko komunikāciju un projektu vadības moduli KÜRT Ethical Hacking programmā un vairākas ECSO (European Cyber Security Organization) darba grupas.

Silvans Jongēriuss

Silvans Jongēriuss

Datu aizsardzības speciālists, TechGDPR izpilddirektors


-

Artis Ābolts

Artis Ābolts

Vadošais sistēmu arhitekts, Tieto Latvia, CIPT, Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists


Tieto Latvia vadošais tehniskais sistēmu arhitekts, starptautiski sertificēts informācijas privātuma tehnoloģiju jomā (CIPT - Certified Information Privacy Technologist), Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu biedrs ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi IT jomā. Cenšos padarīt IT sistēmas “by-design” drošas, tai skaitā, lai tās aizsargātu personas datus. Cenšos maksimāli dalīties ar savu pieredzi, it īpaši ar skolēniem, studentiem un citiem domu biedriem.

Egils Stūrmanis

Egils Stūrmanis

Attīstības projektu vadītājs, CERT.lv


Egilam Stūrmanim ir maģistra grāds tehniskajās zinātnēs un finansēs. Jau vairāk nekā 10 gadus Egils Stūrmanis strādā IT drošības jomā vadot un realizējot dažādus projektus, pēdējos gadus daudz laika veltot sabiedrības izglītošanai.

Lauris Linabergs

Lauris Linabergs

Datu valsts inspekcijas Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājs


Lauris Linabergs Datu valsts inspekcijā darbojas kopš 2004.gada 24.marta. Sākotnēji viņa amata pienākumos Datu valsts inspekcijā ietilpa personas datu apstrādes reģistrācijas iesniegumu izvērtēšana, bet pakāpeniski iesaistījās viedokļu gatavošanā par normatīvo aktu projektiem. Pašlaik Lauris darbojas Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības nodaļā un ir iesaistīts lielākajā daļā Datu valsts inspekcijas konsultāciju attiecībā uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanu un starptautiskās sadarbības koordinēšanu.

Ivo Krievs

Ivo Krievs

Personas datu aizsardzības speciālists, CIPP/E, ZAB "Bullet" zvērināts advokāts


Ivo Krievs ir zvērināts advokāts un Latvijā un Eiropā sertificēts personas datu aizsardzības speciālists (CIPP/E). Datu aizsardzības tiesībās apmāca gan studentus BA "Turība", gan arī jaunos personas datu aizsardzības speciālistus pirms eksāmena kārtošanas Datu Valsts Inspekcijā. Piedalījies arī Ieteikumu Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai komercbanku sektoram izstrādē. Papildus Ivo Krievs ir viens no dibinātājiem un valdes loceklis Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijā.

Arnis Puksts

Arnis Puksts

Fizisko personu datu aizsardzības speciālists


Izglītība – informācijas tehnoloģijas( 2000. gads) jurisprudence (2005.gads). Pieredze - sertificēta fizisko personu datu aizsardzības speciālista statuss iegūts 2009. gadā, kopš tā laika aktīvi darbojas nozarē. Kopš 2011. gada darbojas biedrības Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija valdē. Datu aizsardzība – gan darbs, gan kaislība.

Agris Krusts

Agris Krusts

SIA IT centrs vadītājs


-

Anna Vladimirova-Krjukova

Anna Vladimirova-Krjukova

Associate, ZAB COBALT


Anna Vladimirova-Krjukova ir sertificēta datu aizsardzības speciāliste ar lielu pieredzi personas datu aizsardzībā, privātuma jautājumos un kiberdrošībā. Anna ir juriste birojā COBALT, kur strādā ar plašu spektru dažādu uzņēmumu. Viņa palīdz klientiem nodrošināt atbilstību personas datu aizsardzības prasībā, tostarp GDPR. Anna ir biedre ISACA Latvia un Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijā (LATA). Papildus Annai ir CSX kiberdrošības sertifikāts. Annai ir iespaidīga pasniegšanas pieredze, ieskaitot tādas skolas, kā Rīgas Juridisko skolu (RGSL) un Banku Augstskolu. Anna ir arī vairāku publikāciju autore par datu aizsardzību, viņa bieži piedalās tādos lielākos vietējos un starptautiskos tehnoloģijām veltītos pasākumos, kā Web Summit.

Dr. Irēna Ņesterova

Dr. Irēna Ņesterova

ICT Legal dibinātāja un vadītāja, datu aizsardzības speciāliste


Dr.iur. Irēna Ņesterova ir ICT Legal dibinātāja un vadītāja, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) tiesību un Eiropas Savienības tiesību eksperte ar desmit gadu juridisko pieredzi. Viņa ir sertificēta personas datu aizsardzības speciāliste, konsultē klientus un rīko apmācības par Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Irēnu aizrauj jautājumi par tehnoloģiju un tiesību mijiedarbību un digitālās transformācijas ietekmi uz tiesībām un viņa pēta ES datu aizsardzības un kiberdrošības jautājumus pēcdoktorantūras projektā Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes institūtā.

Jūlija Terjuhana

Jūlija Terjuhana

Datu aizsardzības speciāliste, juriste ZAB Skopiņa un Azanda


-

Čaba Virāgs

Čaba Virāgs

Izglītības un apmācības vadītājs, Cyber Services plc


-

Brita Muzika-Tikovska

Brita Muzika-Tikovska

Capscovil izpilddirektore


Brita ir stratēģiskā biznesa attīstības profesionāle ar vairāk kā 20 gadu pieredzi tehnoloģiju sektorā. Viņa ir Capscovil inovāciju aģentūras dibinātāja un rīkotājdirektore, kur izstrādā uzņēmējdarbības stratēģijas, koncepcijas un unikālu saturu, lai palīdzētu klientiem jauninājumi, ilgtspējības un daudzveidības veicināšanā totehnoloģiju nozarē; kā arī mazinot plaisu starp jaunajiem uzņēmumiem un korporatīvo pasauli.

Māris Ruķers

Māris Ruķers

Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes pasniedzējs, SIA "E-sabiedrības risinājumi"


-

Juris Pūce

Juris Pūce

Vecākais konsultants, analytica.lv līdzīpašnieks


Juris ir "gudro" tehnoloģiju cilvēks. Specializējas mākslīgā intelekta pielietošanā mašīnredzē un informācijas un kiberdrošības jautājumos. Viņa aizraušanās vienmēr ir bijusi meklēt veidus un tehnoloģijas, kas ievērojami mainītu pasauli un uzlabotu mūsu dzīvi. Pēdējā laikā īpaši koncentrējies uz tehnoloģiju un rīku izmantošanas iespējām tieši VDAR atbilstības vajadzībām.

Deniss Čalovskis

Deniss Čalovskis

ITEKSPERTS.lv izpilddirektors, pasākuma moderators


Deniss ir IT speciālists Latvijas Ārstu biedrībā, IT konsultants un Fizisko personu datu aizsardzības specialists.

Reinis Zitmanis

Reinis Zitmanis

Latvijas Digitālais čempions, itero.eu dibinātājs


-

Oskars Zīle

Oskars Zīle

IT jomas profesionālis un ITNT.lv dibinātājs


-

Eda Aigena

Eda Aigena

Komunikācijas vadītāja un ģenerālsekretāra padomniece Eiropas kiberdrošības organizācijā


-

Intars Garbovskis

Intars Garbovskis

Accenture drošības pakalpojumu nodaļas vadītājs Latvijā


-

Edriens Vinkls

Edriens Vinkls

Cyber Lead & Director of Cyber Security & Networking Research Group


-

Gints Puškundzis

Gints Puškundzis

Personas datu aizsardzības speciālists


Gints ir personas datu aizsardzības speciālists. Gintam ir vairāk kā 15 gadu profesionālā pieredze juridiskās palīdzības sniegšanā. Viņam ir liela un neatsverama pieredze jautājumos, kas saistīti ar personas datu aizsardzību. Gints daudzkārt ir piedalījies un veicis uzņēmumu iekšējos auditus/atbilstības izvērtējumus attiecībā uz personas datu apstrādes atbilstības novērtēšanu, kā arī izstrādājis iekšējo normatīvo regulējumu un veicis nepieciešamās pēcpārbaudes un darbinieku apmācības. Gints ir piedalījies saņemto sūdzību izskatīšanā, atbilžu sagatavošanā, kā arī veicis pārstāvību Datu valsts inspekcijā. Gintam ir vairākas publikācijas par personas datu aizsardzību, kā arī Gints ir uzstājies konferencēs un vada apmācību seminārus par personas datu aizsardzību. Gints ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas un Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedrs.

Ainārs Bemberis

Ainārs Bemberis

Filiāles vadītājs, SAP Latvia


Ainārs Bemberis ir pasaulē lielākā biznesa programmatūru ražotāja SAP Latvijas filiāles vadītājs, kura vadībā uzņēmums iemantojis atpazīstamību, Latvijas klientu uzticību un kļuvis par vienu no flagmaņiem inovāciju jomā mūsu valstī. A.Bembera 15 gadu pieredze IT nozarē starptautiskos uzņēmumos, devusi zināšanas inovāciju un digitalizācijas jomā, ar kurām viņš labprāt dalās Latvijas un pasaules mēroga konferencēs, iedvesmojot un motivējot uzņēmējus un citus biznesa līderus. A. Bemberis uzskata, ka digitālo tehnoloģiju straujā attīstība pēdējās desmitgadēs radījusi nozīmīgas pārmaiņas un izaicinājumus, kurus izprotot un kam pielāgojoties, iespējams sasniegtu jaunus mērķus un iekarot augstākas virsotnes gan dzīvē, gan biznesā.

Aleksandrs Zimecs

Aleksandrs Zimecs

Sertificēts fizisko personu datu aizsardzības speciālists


-

Entonijs Lī

Entonijs Lī

DMH Stallard partneris


Entonijs ir jurists, kurš specializējās informāciju tehnoloģijās, komunikācijās un ārpakalpojumu darījumos ar vairāk kā 20 gadu pieredzi. Viņa praksē iekļauti arī plašāki komerciāli darījumi, tostarp licencēšana un franšīžu veidošana.

Margarēta Ēriksone

Margarēta Ēriksone

Kiberdrošības un GDPR speciāliste


-

Kārlis Majevskis

Kārlis Majevskis

Prezidents @ Iekšējo Auditoru Institūts un Iekšējā audita vadītājs @ Kesko Oyj


-

Laila Medina

Laila Medina

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece


Laila Medina ir kvalificēta juriste ar maģistra grādu jurisprudence. Kopš 2009.gada viņa pilda valsts sekretāra vietnieka tiesību politikas jautājumos amata pienākumus. Viņa ir atbildīga par valsts politikas izstrādi dažādās tiesību jomās, ieskaitot – valststiesības, administratīvās tiesības, civiltiesības, komerctiesības, procesuālās tiesības, ES tiesības, starptautiskās privāttiesības, starptautiskās publiskās tiesības. Galvenajos valsts sekretāra tiesību politikas jautājumos pienākumos arī ietilpst koordinēt tiesību aktu projektu, politikas plānošanas dokumentu, Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi iepriekšminētajās jomās, kā arī ES tiesību ieviešanu Latvijas tiesību sistēmā. Viņai ir zināšanas par personas datu aizsardzību, ieskaitot Vispārējo datu aizsardzības regulu, ņemot vērā, ka nacionālajā līmeni viņa veic uzraudzību šajā jomā. Laila Medina pārstāv arī Latvijas pozīciju ES līmeni (ekspertu sanāksmēs) un citās starptautiskajās organizācijās, piemēram, UN, OECD, INSOL.

Olga Zeile

Olga Zeile

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore


Olgai Zeilei ir maģistra grāds jurisprudencē. Olga Zeile Tieslietu ministrijas sistēmā strādā kopš 2000. gada. Olga Zeile kopš 2016.gada vada Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamentu, kas atbild par valsts politikas plānošanu, izstrādi un īstenošanas koordinēšanu, t.sk. personas datu aizsardzības jomā. Nozaru politikas departaments koordinē normatīvā regulējuma sagatavošanu, lai nodrošinātu Vispārējās datu aizsardzības regulas piemērošanas uzsākšanu š.g. 25. maijā.

Maija Katkovska

Maija Katkovska

Latvijas Drošāka interneta centra vadītāja


Maija Katkovska ir Latvijas Drošāka interneta centra (www.drossinternets.lv) vadītāja 11 gadus. Ikdiena paiet izstrādājot izglītojošus un noderīgus materiālus, plānojot un īstenojot kampaņas un pasākumus par bērnu drošību internetā un komunicējot ar domubiedriem, sadarbības partneriem un kolēģiem ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Pirms tam Maija strādāja E-pārvaldes sekretariātā pie vienotā e pakalpojumu portāla www.latvija.lv izstrādes. Kopš 2010. gada Maija darbojas Eiropas mēroga Vācijas un Beļģijas kopīgi īstenotā projekta „Par interneta satura filtru un kontroles programmu efektivitāti un atbilstību lietotāju prasībām” Konsultatīvajā padomē. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā, 2015.gada jūnijā Maija palīdzēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai organizēt Digitālo Asambleju Rīgā.

Āhims Brinkmans

Āhims Brinkmans

IT un telekomunikāciju profesionālis, Cryptshare


Āhims Brinkmans Sārlandes universitātē, Sārbrukenā un Kolumbijas Misūri universitātē ieguvis maģistra grādu biznesa vadībā. Ačims Brinkmans jau 20 gadus strādā amatos, kas saistīti ar telekomunikāciju, datorprogrammu un IT drošības biznesa attīstību un tirdzniecības vadību. Viņš strādājis ar korporatīvajiem klientiem Vācijas, Austrijas un Šveices reģionā, Skandināvijā, Austrumeiropā, Ziemeļamerikā un Tuvajos Austrumos.

Adils Akuss

Adils Akuss

Datu drošības un privātuma eksperts


Adils ir sertificēts (PRINCE2, MSP un MoP) programmu vadītājs ar vairāk kā 20 gadu pieredzi uzņēmuma un tehnoloģiju pārmaiņu vadībā. Viņš ir vadījis vairāku miljonu mārciņu programmas uzņēmumiem un tehnoloģiju līderiem, piemēram, Mercer, Sky, Virgin Media, BT, AT & T Wireless un T-Mobile.

Kristīne Puķēna

Kristīne Puķēna

Sertificēta datu aizsardzības speciāliste, SIA DataProtection.lv


-

Juris Matisāns

Juris Matisāns

Datu aizsardzības speciālists, privātuma drošības eksperts


-

Reičela Magvaira

Reičela Magvaira

Datu aizsardzības un uzglabāšanas vadītāja @ London school of economics and political sciences


-

Anželi Bažaža

Anželi Bažaža

Informācijas un datu direktors, Vecākais juriskonsults, Warwick University


-

Bernhards Bannašs

Bernhards Bannašs

Saksijas departamenta datu aizsardzības komisāra vietnieks, Vācija


B.Bannašs ir studējis tiesību zinātnes Vircburgā un Bonnā, 1992.gadā kārtojis valsts otro tiesību zinātņu eksāmenu. No 1992. līdz 1993.gadam B.Bannašs bija advokāts (Rechtsanwalt), no 1993. līdz 1997.gadam speciālists Saksijas datu aizsardzības departamentā, no 1997.gada līdz 1999.gadam personīgais asistents Saksijas ārzemnieku tiesībsargam, no 1999. līdz 2000.gadam speciālists ārvalstnieku tiesību aktos Saksijas Iekšlietu ministrijā, no 2000. līdz 2002.gadam speciālists Saksijas datu aizsardzības departamentā, no 2002. līdz 2006.gadam politikas padomnieks Saksijas Parlamenta parlamentārajā grupā, kopš 2006.gada komisāra vietnieks Saksijas datu aizsardzības departamentā un 4.nodaļas vadītājs (Tiesiskums, drošības iestādes, nodokļu administrācija, iekšējās un starptautiskās attiecības).

Jānis Endziņš

Jānis Endziņš

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētājs


Jānis Endziņš ir latviešu jurists, kurš kopš 2011. gada strādā par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) priekšsēdētāju. Karjeras laikā strādājis Tieslietu ministrijā, kā arī bijis Uzņēmumu reģistra Galvenais valsts notārs, bet kopš 2008. gada darbojas LTRK.

Glens Grānts

Glens Grānts

Aizsardzības un drošības reformu eksperts, pasākuma moderators


-

Laura Kalniņa

Laura Kalniņa

Sertificēta fizisko personu datu aizsardzības speciāliste, pasākuma moderatore


Sertificēta personas datu aizsardzības speciāliste, Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedre, SIA “Datu aizsardzības aģentūra” valdes locekle

Dr. Morics Kargs

Dr. Morics Kargs

Projektu vadītājs digitālo administratīvo procedūru ieviešanai Vācijā


-

Džefs Grīnlo

Džefs Grīnlo

Vecākais direktors, Veritas


-

Lauris Kļaviņš

Lauris Kļaviņš

IT profesionālās atbildības un kiberrisku apdrošināšanas speciālists


Lauris ir apdrošināšanas biznesā teju 13 gadus un šobrīd vada IIZI korporatīvo biznesu, kā arī sadarbību ar ārvalstu partneriem. Par kiberrisku apdrošināšanu, kā būtisku kiberrisku vadības elementu, Lauris Latvijas uzņēmumiem stāsta jau kopš 2016.gada, un ir gatavs sameklēt piemērotāko risinājumu atbilstoši klienta vajadzībām un biznesa specifikai.

Indre Skersīte

Indre Skersīte

Tieslietu iestāžu departamenta galvenā speciāliste, Lietuvas Republikas Tieslietu ministrijas Juridiskās darbības koordinācijas nodaļā


Indre Skersyte ir galvenā speciāliste personas datu aizsardzības jautājumos Lietuvas Tieslietu ministrijā. Viņai ir vairāk nekā 10 gadu pieredze personas datu aizsardzības jomā. Viņas šī brīža aktualitāte ir ES personas datu aizsardzības pakotnes ieviešana Lietuvā. Pirms pievienošanās ministrijai, Indre Skersyte strādāja Lietuvas Datu valsts aizsardzības inspekcijā – pārraudzības iestādē – kur viņa ieguva nozīmīgu praktisko pieredzi datu aizsardzības jautājumos.

Marjušs Stavovskis

Marjušs Stavovskis

CLICO Tehniskais direktors


-

Kalevs Pihls

Kalevs Pihls

SK ID Solutions izpilddirektors


-

Anī Šuēri

Anī Šuēri

Datu drošības un privātuma eksperts


-

Andrea Simandi

Andrea Simandi

Microsoft advokāte


-

Marcins Spihala

Marcins Spihala

Kiberdrošības konsultants IBM


-

Veronika Sajadova

Veronika Sajadova

Personas datu aizsardzības speciāliste Swedbank AS


Veronika Sajadova ir Swedbank Latvija Personas datu aizsardzības speciāliste un viena no Latvijas Komercbanku asociācijas GDPR Darba grupas vadītājiem. Veronikai ir jau vairāk kā 10 gadus ilga darba pieredze finanšu sektorā. Viņa aktīvi iesaistās Latvijas tiesību sistēmas attīstībā, pārstāvot kredītiestāžu intereses dažādās nacionālajās un starptautiskajās darba grupās, kā arī piedalās starptautiskajās konferencēs gan Latvijā, gan aiz tās robežām. Veronika ir ieguvusi doktora grādu tiesību zinātnē ar specializāciju starptautiskajās tiesībās un ir vairāku publikāciju autore.

ANDRIS STENGREVICS

ANDRIS STENGREVICS

Personas datu aizsardzības speciālists, AS Norvik Banka


Andris Stengrevics ir jurists, sertificēts datu aizsardzības speciālists, Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedrs un BA “Turība” lektors. AS Norvik Banka vada sagatavošanās darbus Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanai. Latvijas Komercbanku asociācijā vada pastāvīgo GDPR darba grupu, kuras ietvaros tiek veidota vienota prakse Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai komercbanku sektorā.

Sarmīte Mickeviča

Sarmīte Mickeviča

Lattelecom drošības risinājumu pakalpojumu vadītāja


Vairāk kā 20 gadu pieredze IKT nozarē risinājumu pārdošanā, marketingā un klientu konsultēšanā par produktivitātes programmatūras, serveru risinājumiem, uzņēmuma vadības, resursu plānošanas un klientu attiecību vadības sistēmām, datu aizsardzības un kiberdrošības risinājumiem.

Dainis Špeļs

Dainis Špeļs

Lattelecom Juridiskā departamenta juriskonsults


5 gadu pieredze datu aizsardzības jomā, pieredze datu aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšanā valsts un pašvaldību iestādēm un kapitālsabiedrībām, kā arī komersantiem, darbojoties gan kā pārziņa norīkotam fizisko personu datu aizsardzības speciālistam, gan nodrošinot atsevišķu juridisko pakalpojumus sniegšanu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ieviešanai.

Mārtiņš Pujats

Mārtiņš Pujats

Juridiskais dienests @ LMT


LL.M, Rīgas Juridiskā augstskola, ar izcilību

Linda Reneslāce

Linda Reneslāce

Sorainen juriste, zvērināta advokāta palīgs


Kopš 2012. gada darbojas zvērinātu advokātu birojā Sorainen un specializējas dažādos līgumtiesību un regulēto nozaru jautājumos. Visbiežāk Linda strādā ar personas datu aizsardzību, intelektuālā īpašuma tiesībām un speciālajām licencēšanas prasībām, kas attiecināmas uz uzņēmējiem, piemēram, farmācijas un telekomunikāciju jomā. Plaša prakstiskā pieredze darbā ar personas datu aizsardzību. Linda ir apguvusi arī ASV personas datu aizsardzības regulējumu maģistrantūras studiju laikā Džordža Vašingtona Universitātē, ASV.

Katrīne Pļaviņa

Katrīne Pļaviņa

Datu aizsardzības speciāliste


Katrīne Pļaviņa, LL.M., specializējas publisko iepirkumu un datu aizsardzības jomās. Viņa palīdz būvniecības, dzelzceļa, atkritumu apsaimniekošanas un PR uzņēmumiem uzvarēt godīgos iepirkumos. Viņa arī konsultē valsts iestādes un pašvaldības par to, kā iepirkt konkurētspējīgāko piedāvājumu. Katrīne piedalījās jaunāko iepirkumu likumu radīšanā un turpina tos attīstīt kā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Publisko iepirkumu komitejas vadītājas vietniece. Katrīne ir biroja GDPR (Vispārējā datu aizsardzības regula) eksperte un palīdz bankām, finanšu, mazumtirdzniecības, transporta un telekomunikāciju uzņēmumiem atbilst GDPR. Viņa regulāri auditē uzņēmumu atbilstību datu aizsardzības prasībām sadarbībā ar IT auditoriem no SIA Datakom. Viņa ir sertificēta personas datu aizsardzības speciāliste un sagatavo nepieciešamās procedūras, paziņojumus un līgumus. Katrīne pārstāv klientus Iepirkumu uzraudzības birojā, Datu valsts inspekcijā un tiesās. Viņa konsultē klientus arī par enerģētikas tiesībām, valsts atbalstu, konkurences tiesību ekonomiskajiem aspektiem un citiem publisko tiesību jautājumiem.

Mareks Gruškevics

Mareks Gruškevics

Squalio


-

Andris Soroka

Andris Soroka

DSS izpilddirektors


-

Latvijas Naciaonālā bibliotēka, Mūkusalas iela 3, Rīga, Latvia LV-1423
-